سالها مشعل ما پیشرو دنیا بود

چشم دنیا همه روشن به چراغ ما بود

درج دارو همه در حکم حکیم رازی

برج حکمت همه با بوعلی سینا بود

با حکیمان جهان مشق خطی خوانا بود

عطر عرفان همه با نسخه شعر عطار بود

اوج فکرت همه با مثنوی مولانا بود

داستانهای حماسی به سرود و بسزا

خاص فردوسی و آن همت بی همتا بود

پند سعدی کلمات ملک العرش علا

عزل حواجه سرود ملا اعلا بود

کاوه ماست که بر قاف قرون عنقا بود

"تاج تاریخ جهان کوروش بزرگ هخامنش است"

کز قماشی و منشی محتشم و والا بود

عدل کسری چه همایی است همایون سایه

که نه بر صحنه تاریخ چنین سیما بود

شاه شطرنج فتوحات همانا نادر

کز سلحشوری و لشگر شکنی غوغا بود

خاتم گمشده را باز بجو ای ایران

"که بدان حلقه جهان زیر نگین ما بود"


استاد شهریار